Çin'in Ankara Büyükelçiliğinden Açıklama

Çin'in Ankara Büyükelçiliğinden Açıklama
30 Mart 2020 - 21:56

(30 Mart 2020, Ankara)

Çin’in Euronews Türkçe’nin DailyMail’e dayandırdığı Çin’de vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı haberine yönelik olarak Büyükelçilikten yapılan açıklama:

1. 24 Şubat’ta Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi “Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi’nin Tam Olarak Vahşi Hayvanların Yasadışı Satışının Yasaklanması, Vahşi Hayvanların Yenilmesi ile İlgili Kötü Alışkanlıkların Kaldırılması ve Halkın Can Güvenliği ve Sağlığının Garanti Altına Alınmasına Dair Kararı”nı kabul etmiştir. Yasadışı avlanma faaliyetleri, satış, nakliye ve vahşi hayvanların yenilmesi gibi davranışların ağır biçimde cezalandırılmasına karar verilmiştir. Bu karar kabul edildiği günden itibaren en sıkı şekilde uygulanmaktadır.

2. Büyükelçiliğin acilen durumu teyit etmesi sonucunda Euronews’ün haberinde bahsedilen sözde basın organı DailyMail’in Çin’de temsilciliği olmadığı ve Çin’e herhangi bir basın mensubu göndermediği, haberde adı geçen Mete Sohtaoğlu’nun da hiçbir basın organının Çin temsilcisi olmadığı ortaya çıkmıştır. Şu an Türkiye’den sadece Anadolu Ajansı ve TRT Çin’e basın mensubu göndermişlerdir. Bu haberin kaynağında ciddi sorun olduğunun dikkate alınması uyarısında bulunmak istiyoruz.

3. Euronews’ün haberinde yer alan fotoğrafın altındaki dipnottan net bir şekilde bu fotoğrafın 2017 yılında çekildiğini ve Çin’de çekilmediğini anlayabiliriz. Euronews’ün kaynağı net olmayan haberleri keyfi bir şekilde aktarmasını, özellikle başka bir ülkeye ait bir fotoğrafı kullanarak okuyucuları yanıltmasını ve Çin’i karalamasını şiddetle kınıyoruz. Umarız Euronews profesyonelliğin gereğini yerine getirir ve haberciliğin kırmızı çizgisini aşmaz.

4. Euronews’ün bir an önce ön yargı dolu ve hiçbir dayanağı olmayan söz konusu haberi ortadan kaldırmasını ve haber ile fotoğrafın yarattığı olumsuz etkilerin yok edilmesi için somut tedbirler almasını talep ediyoruz.

 

5. İnsanlara doğru ve yalan haberlerin birbirinden ayırt edilmesine dikkat etmelerini ve doğrulanmamış haberlere inanmamaları ve bunları aktarmamaları çağrısında bulunuyoruz.

EK:

Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi’nin Tam Olarak Vahşi Hayvanların Yasadışı Satışının Yasaklanması, Vahşi Hayvanların Yenilmesi ile İlgili Kötü Alışkanlıkların Kaldırılması ve Halkın Can Güvenliği ve Sağlığının Garanti Altına Alınmasına Dair Kararı

(13.Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi’nin 24 Şubat 2020’de Yapılan 16. Oturumunda Kabul Edilmiştir.)

Yasadışı vahşi hayvan ticaretini yasaklamak ve cezalandırmak, ayrım gözetmeksizin vahşi hayvan eti tüketimi sağlıksız alışkanlığının önüne geçmek, bio-güvenlik ve ekolojik güvenliği sağlamak, başlıca halk sağlığı risklerini önlemek, insan yaşamı ve sağlığını korumak ve insan ve doğa arasında daha fazla uyumu sağlamak ve ekolojik korumanın arttırılması amacıyla Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi aşağıdaki kararları almıştır.

1.Çin Halk Cumhuriyeti Vahşi Hayvanları Koruma Yasası’nda ve ilgili diğer yasalarda yasaklandığı üzere vahşi hayvanların avlanması, ticareti ve nakledilmesi veya bunların etinin tüketilmesi yasaktır.

Yukarıdaki paragrafın ihlali yönündeki eylemler, mevcut yasalarda belirlenen cezalardan daha ağır cezalara tabiidir.

2.Devlet tarafından korunan, belirgin ekolojik, bilimsel ve sosyal değere sahip vahşi kara hayvanlarının ve yapay ortamda yetiştirilen veya yakalanmış olanlar da dahil olmak üzere, diğer vahşi kara hayvanlarının etinin yenmesi yasaktır.

Vahşi ortamda doğal olarak büyüyen ve üreyen vahşi kara hayvanlarının avlanması, ticareti ve nakledilmesi yasaktır.

Önceki iki paragrafın ihlali yönündeki eylemler mevcut yasalardaki ilgili hükümler doğrultusunda cezai yaptırıma tabiidir.

3.Çiftlik Hayvanları ve Kümes Hayvanları Genetik Kaynakları listesinde yer alan hayvanlar, Çin Halk Cumhuriyeti Hayvan Yetiştiriciliği Yasası’nın geçerli olduğu evcil hayvanlardır.

Devlet Konseyi’nin Hayvancılık ve Veterinerlik İdaresi birimi, Çiftlik Hayvanları ve Kümes Hayvanları Genetik Kaynakları Listesi’ni yasaya göre belirler ve yayınlar.

4.Araştırma, tıbbi kullanım, sergileme ve diğer özel amaçlarla, vahşi hayvanların gıda dışı kullanımı gerektiğinde, bu kullanım sıkı denetime ve ilgili devlet yasalarıyla uyumlu olan karantina ve teftiş sonrası onaya tabiidir.

Devlet Konseyi ve ilgili birimleri zaman içinde vahşi hayvanların gıda dışı kullanımının denetimi, onayı, karantinası ve teftişi konusunda yönetmelikler hazırlar ve geliştirir ve bunları sıkı bir şekilde uygular.

5.Her düzeydeki halk hükümetleri, halk örgütleri, sosyal organizasyonlar, okullar, basın ve toplumun diğer bütün sektörleri çevre korunması, ekolojinin korunması ve halk sağlığı güvenliği konusunda kamu bilinci ve destek kampanyaları yürütür. Toplumun bütün üyeleri ekolojinin koruması ve halk sağlığı güvenliği konusunda farkındalığı arttırmak için çalışmalıdır, ayrım gözetmeksizin vahşi hayvan eti tüketimi alışkanlığından vazgeçmeli ve sağlıklı ve medeni bir yaşam tarzı geliştirmelidir.

6.Bu kararın veya ilgili yasa ve yönetmeliklerin ihlaline yönelik eylemleri araştırmak ve cezalandırmak için, bütün düzeylerdeki halk hükümetleri ve onların ilgili birimleri, bu yasaları yürütmek, sorumlulukları net bir şekilde belirlenmiş yürütme kurulları atamak ve koordinasyonu, denetimi, teftişi ve hesap verilebilirliği güçlendirmek için kesin ve etkin yöntemler belirler. Yasadışı iş yerleri ve işletmeleri kapatılır, mühürlenir veya yasaya göre kapanması talimatı verilir.

7.Devlet Konseyi ve ilgili birimleri, doğrudan merkezi hükümete bağlı olan bütün eyaletler, özerk bölgeler ve belediyeler bu karara ve ilgili yasalara uygun olarak ilgili listeleri ve destekleyici düzenlemeleri hazırlar ve gözden geçirir.

Devlet Konseyi ve yerel halk hükümetleri bu kararın uygulanmasını sağlamak için gerekli önlemleri alır. İlgili yerel halk hükümetleri, bu karardan etkilenen çiftçilere, üretimlerini ve iş etkinliklerini değiştirmelerinde yardımcı olmak üzere destek ve rehberlik sağlar ve onlara uygun olan tazminatı sağlar.

8.İşbu karar yayınlandığı gün yürürlüğe girer.

YORUMLAR

  • 0 Yorum