Menzil tarikatının haberini yapan sitelere haberin erişiminin engellemesine yönelik soru önergesi

İstanbul Milletvekili Oya Ersoy menzil tarikatının haberini yapan sitelere erişim yasağı getirilmesini Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e sordu.

Menzil tarikatının haberini yapan sitelere haberin erişiminin engellemesine yönelik soru önergesi
27 Haziran 2020 - 14:12

Menzil tarikatının haberini yapan web sitelerine yargı eliyle erişim yasağı getirilerek,  yurttaşların gerçekleri öğrenmeleri engellenmektedir!
İstanbul  Anadolu 7. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 25 Haziran 2020 tarih  ve 2020/3644 sayılı kararı ile “Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi”nin adının bir kanun teklifi ile “İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi” olarak değiştirilmesi konusunu haber yapan Cumhuriyet Gazetesi, Bir Gün Gazetesi, Sözcü Gazetesi ve Halk TV’nin yapmış olduğu haberlere yönelik, erişim engellemesi kararı verildiğini söyleyen Ersoy, bu engellemelerin yurttaşların haber alma, gerçekleri öğrenme,  haber ve bilgiye ulaşma hakkının engellenmesidir dedi.

Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi”nin adının  “İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi”’ne dönüşmesini Menzil Tarikatı mı istedi!
Ersoy, “adı geçen üniversitenin Menzil Tarikatına ait olduğu, nitekim bu tarikata ait bir vakıf tarafından kurulduğu ve şimdi bu tarikatın imaj değiştirme amacı doğrultusunda, söz konusu üniversitenin isim değişikliğine dair bir kanun teklifinin AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök tarafından vakıf mütevelli  heyetinin talebi üzerine TBMM gündemine getirilmiş olduğu somut olgu ve kanıtları ile ortaya konulmaktadır” dedi.

Adını ister” menzil” koyun ister başka bir “şey” devlet kurumları içerisinde “dini cemaat” yapılanmasına izin vermeyeceğiz!
Menzil tarikatının devlet içinde örgütlendiği, özellikle Sağlık Bakanlığı gibi kimi bakanlıklarda ve kamu sektörlerinde hakim konuma geldiği, öte yandan son dönemde de yargı teşkilatı içinde örgütlenmede önemli mesafe kat ettiği, nitekim birçok yargı mensubunun bu tarikata mensup olduğu; yine somut olgu ve kanıtları ile basın yayın organlarınca ortaya konulduğunu ifade eden Ersoy, dini tarikat ve cemaatlerin yargı, eğitim, sağlık gibi kurumlar içerisinde örgütlenmesine zemin hazırlayacak her türlü çalışmanın suç olduğunu ve kim/kimler tarafından bu uygulamalar yapılıyorsa araştırılması gerektiğini ifade etti.

Bu bağlamda Oya Ersoy Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e şu soruları yöneltti;
1)Menzil Tarikatının yargı teşkilatı içinde örgütlenme çabalarına dair Bakanlığınızın herhangi bir bilgisi, gözlem ve tespiti var mıdır? Bu konuda öteden beri ortaya konulan savlara ve toplum nezdinde oluşan kaygılara dair; Bakanlığınız bünyesinde herhangi bir çalışma, inceleme gerçekleştirilmiş midir? Bu yolda yapılan tespitler paralelinde alınmış önlemler ve yaptırımlar nelerdir?
2)Bu tarikatla ilgili eleştirel haber ve yazıların, son süreçte yargı eli ile erişim engellemesi kararlarına sıklıkla konu yapılması, bu tarikatın yargı eli ile korunması çabaları, Bakanlığınızın dikkatini çekmekte midir?
3)Yurttaşların haber alma, gerçekleri öğrenme,  haber ve bilgiye ulaşma hakkı; öte yandan basın özgürlüğü ile düşünce ve ifade özgürlüğü ve de eleştiri hakkı gibi demokratik toplum düzeninin vazgeçilmesi olan  temel hak ve özgürlükler yanında; bir tarikatın öznel çıkarları, menfaatleri ve talepleri arasında; Bakanlığınız ve yargı nezdinde nasıl bir denge kurulmaktadır?
4)Yaşanan bütün bu olguların, yakın geçmişte bir başka tarikatın yine yargı nezdinde örgütlenmesi ve yargı eli ile demokratik toplum düzenine müdahalede bulunmuş olması gerçeği ile taşıdığı benzerlik, Bakanlığınızın dikkatini çekmekte midir?

Bu haber 1811 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum