Oğuzhan Uç İle Etnik İstanbul Şarkıları

Evrensel dil olan sanatın birleştiren, uzlaştıran, buluşturan, toplumları yücelten gücüne bir kez daha tanıklık ettik. Oğuzhan UÇ İle Etnik İstanbul Şarkılarına yolculukta, izleyiciler sanat görgüsü ve ilgisi ile sahnede ‘’OCEMUT’’ Çok Sesli Etnik Müzik Topluluğu eşliğinde seslendirilen Etnik İstanbul Şarkılarına alkışlarla eşlik ettiler.

Oğuzhan Uç İle Etnik İstanbul Şarkıları
28 Ocak 2020 - 00:55

Yaklaşık 750 kişiden oluşan (ayakta izleyenler dahil) izleyiciden ne fısıltı ne de müziğin ahengini bozacak bir ses çıkmadı. Farklı dillerde seslendirilen İstanbul şarkılarını sahne disiplini, samimiyeti ve hakimiyeti ile izleyen izleyiciler muhteşem müzik yolculuğunda keyifli ve nostaljik saatler geçirdi.

Misak-ı milli içerisinde yaşayan tüm sosyal toplulukların çok dilli müzikal yapısının, yarı profesyonel Ocemut korosu ve orkestrası ile tanıtımı ve anlatımı amacıyla kurulmuş bir sosyo kültürel müzik topluluğu olan Ocemut’un kurucusu Şef. Yrd. Dç. Dr. Oğuzhan UÇ ve çalışmaları hakkında bazı bilgileri sizlerle paylaşmak isterim.

Akademik

İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Doktora 2005-2009

İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Sanatta Yeterlilik 2002-2005

İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Yüksek Lisans 2000-2002

Selanik Aristottle University Klasik Bizans Müziği 2000-2004

İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Lisans 1996-2000

Royal Music Academy Music and Drama Kompozisyon 1995-1997

İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Ortaokul ve Lise 1988-1995

Projenin Amacı

Her dönem farklı bir sosyolojik bölgenin eserlerinin toplanarak, çok sesli koro, etnik sazlar ve çok sesli çalgı grubu için aranje edilerek kültürel mirasın aktarımına not düşmeyi hedefleyen bir müzik - kültür çalışmasıdır. İlk olarak, ülke nüfusunun büyük bir çoğunluğunun yaşadığı İstanbul bölgesi ile harekete geçilmiştir.

Bu bağlamda İstanbulun, eklektik müzik, sanat ve eğlence anlayışının izdüşümü niteliğinde hazırlanan bu proje İstanbul ve sonrasında devam edecek tüm Ocemut projelerinde de aynı yolu izleyerek kültürel hayatın ve kültür arkeolojisinin aktarımı konusunda büyük bir rol üstlenmektedir.

Tarih boyunca pek çok konargöçer kültüre ev sahipliği yapmış büyük bir şehirdir İstanbul.

İstanbul Şarkıları Korosu, özellikle son bin yıl içerisinde hikayesi olan ve günümüze kadar gelen Türk, Rum, Ermeni, İspanyol Yahudisi (Ladino), Çerkez, Kürt, Süryani, Arap ve İtalyan (Levanten) kültürlerinin harmanlanmasından oluşur.

Eklektik eğlence ve müzik anlayışını ulusal ve uluslararası bağlamda günümüze aktarımı amacıyla Yrd. Doç.Dr. Oğuzhan Uç tarafından derlendi, orkestrasyonu yapıldı ve sahneye hazırlandı. Proje Albüm, Sahne ve Kitap ve Belgesel olarak dört bölüm halinde hazırlanmaktadır.

Proje İçeriği ve Alt Başlıkları:

Ocemut Konser Çalışmaları, Dans, Ocemut Müzik Albümü, Ocemut Kitap Çalışması, Ocemut Belgesel Çalışması

İstanbul Repertuarı

Repertuarın yapısı, çok sesli ve tek sesli olarak düzenlenen Türkçe, Rumca, Ermenice, Ladino, Arapça, Süryanice, Çerkezce İstanbul Türküleri, İstanbul Kantoları, İstanbul Karşılamaları.

Profesyonel

Kanlıca Musiki Akademisi Oğuzhan Uç Türk Müziği Meşk Topluluğu 2018 -

Kanlıca Musıki Akademisinin Kavacık Kaptanlar Mahallesindeki yerleşkesinde çalışmalarına devam eden ekip Oğuzhan Uç tarafından 2018 yılında kurulmuştur. Halen albüm çalışmaları ve sahne edisyonları yapan amatör topluluk, akademik eğitim alarak ilerlemektedir.

Belgesel Ekibi 2018 -

Bu projenin de konusu olan Belgesel içeriğini oluşturan temel müziksel eserlerin vokal seslendirmeleri için ayrıca bir ekip kuran Oğuzhan Uç, ekibi dönem icrası ve dönem tekniklerini öne çıkaracak şekilde çalıştırmaktadır.

Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Kürsüsü 2016 - 2016

Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler kürsüsünde müzik ve iletişim üzerine çeşitli çalışmalar yürüten Oğuzhan Uç, aynı zamanda bu üniversitenin fizik bölümü ile bir Tübitak projesinde yer aldı. Müziğin etkilerinin fiziksel aktarımı ve anlatımı konulu bir projede müziksel yönetimi yaptı.

 

TRT İstanbul Radyosu 2003 - 2004

Sözleşmeli Korist olarak TRT İstanbul Radyosu sınavlarını kazandı. TRT bünyesinde Solist, Korist ve Tanbur sanatçısı olarak sözleşmeli görev yaptı.

Hatay Çok Sesli Dinler Korosu 1999 - 2002

Hatay Samandağ ilçesinde kurulan bu minik koro, Hatay ilinin, özellikle Samandağ ilçesinin eklektik müzik ve eğlence anlayışının yansıtılması kapsamında Oğuzhan Uç tarafından kuruldu. 2002 yılında evrilerek büyümeye devam etti. Oğuzhan Uç, kurucusu olduğu bu korodan 2002 yılında ayrılmıştır.

Otantik Çok Sesliliğin İzinde Türkülerin Armonizasyonu 2000- 2002

Anadolu türkülerinin, yine Anadolu çok seslilik anlayışı ile, batı müziği kalıplarına dahil olmadan çok seslendirildiği ve armonize edildiği bir kültür projesi olarak İstanbul Teknik Üniversitesi için hazırlandı ve yine aynı yerde sunumu yapıldı.

Senfonik İlahiler 1998 - 2000

Hocalarının isteği üzerine, Mersin Devlet Opera Balesi için, Anadolu Erenlerinin ilahilerini topladı ve yine makamsal armonizasyon mantığı ile çok seslendirerek sahneye koydu.

Çek - Dalada Senfoni Orkestrası 1999 - 2001

Makamsal armonizasyon üzerine yaptığı eserlerin seslendirilmesi amacıyla Dalada Semfoni orkestrasını yönetti ve makamsal müziğimizin armonik tınlayışlarının evrensel müzikteki yeri üzerine çalışmalar yaptı.

İstanbul Üniversitesi Tarih Kürsüsü - 2019

Romanya Konsolosluğu ve Romanya Dimitri Kantemir Kültür Merkezi işbirliği ile yapılan Kantemir Sempozyumunda “Türk Müziğine Avrupalı Dokunuş” başlıklı, yayınlanan tebliği ile konuşmacı olarak görev aldı.

Ogliv - 2019

İstanbul Müzik Tarihini ve son dokuz bin yıllık İstanbul değerlerinin aktarıldığı söyleşi de akademisyen konuşmacı olarak görev aldı.

Boğaziçi Üniversitesi - 2019

İstanbul Müzik Tarihini ve son dokuz bin yıllık İstanbul değerlerinin aktarıldığı söyleşi de akademisyenkonuşmacı olarak görev aldı.

Marmara Üniversitesi - 2019

İstanbul Müzik Tarihi üzerine verilen sempozyumda akademisyen konuşmacı olarak görev aldı.

Macar Yüksek Bilimler Akademisi - 2018

Macar Yüksek Bilimler Akademisinde Türk Kültürü ve Türk Müziği çalışmaları için müfredat, yöntem ve repertuar belirledi. Ayrıca Türk Müziği ve Makam teorisi adına proje yürüttü.

Kanlıca Musıki Akademisi - 2018

Çok sesli makam müziği uygulama ve örneklerinin anlatıldığı akademik söyleşide akademisyen konuşmacı olarak görev aldı.

Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Kürsüsü - 2016

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, çeşitli okullardan gelen genç ve çocuklara doğru nefes kullanımı, doğru ses kullanımı, diksiyon konularında çalıştay sundu.

Beykoz Vakfı - 2016

Beykoz Vakfı sanat kurulunda Müzik ve Sahne başkanı olarak görev yaptı. Bu dönemde çeşitli korolar ve orkestralar yetiştirdi. Yerel ve ulusal konserler verdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı - 2015

Mezun olduğu ve akademik kariyerine devam ettiği okulda, öğretim görevlisi olarak devam etti. 2015 yılında sözleşmeli öğretim görevlilerinin, görev akdinin sonlandırılması kapsamında, okuldan ayrıldı.

1999 ve 2001 yıllarında Klasik Türk Müziği eserlerini yorumladığı, iki ayrı albüm yapan Oğuzhan Uç, ayrıca pek çok solistin albüm çalışmasında besteci, aranjör, yönetmen ve enstrüman sanatçısı olarak görev almıştır. 1999 yılından itibaren “Çok Sesli Makam Müziği, İstanbul Müzik Tarihi, Antik Medeniyet Müzikleri, Daskusa ve müzik kültürü, Türk Müziğinde ses tekniği kullanımı, Türk Müziği diksiyon teknikleri, Opera Sanatına yerel yaklaşım, Türk Müziğinin VII. yy dan itibaren kuramcıları ve bestecileri” konularında sempozyum, araştırma ve anlatı programları oldukça yoğun olan Oğuzhan Uç’un bu geniş öğretim bölümü burada yer almamaktadır.

Daha geniş bilgi kişisel internet sitesinde yer almaktadır. http://oguzhanuc.com

Çok çalgılılık geleneğinin de devamı olan Oğuzhan Uç Tanbur, Yaylı Tanbur, Klasik Kemençe, Ud, Lavta, Bağlama, Buzuki, Gitar, Kanun, Karadeniz Kemençesi, Doğu Anadolu Kemençesi, Viyolonsel, Viyola, Keman çalgılarını da profesyonel düzeyde icra etmektedir.

Devam eden çalışmaları arasında ;

Belgesel Alaturka Müzik Topluluğu: Her Pazartesi Taksim Masters 19:00 (Şehit Muhtar Mahallesi Beyoğlu)

Ocemut Çok Sesli Etnik Müzik Topluluğu: Her salı Altunizade Ogliv 20:00 (Eski İsmail Zühtü Paşa Hamamı)

Sazendeler Müzik Topluluğu: Her Salı Altunizade Ogliv 16:00

Özel dersler ve özel albüm çalışmaları yer almaktadır.

Tanburi Cemil Bey ve sonrasına ait olan bu çok çalgılılık geleneğinin bir parçası olan

Oğuzhan Uç, albüm çalışmalarında ve sahne emisyonlarında bu çalgıların hepsi ile özel dinletiler ve konserler vermektedir. Geleneksel Türk Müziğinin, iptidai kurumlarda öğrenilmeye başlandığı dönem için, kılavuz niteliğinde “ Geleneksel Türk Müziği Çalışma ve Eğitim Programı ” kitap serisini yazmaya başladı. Halen ilk üç cildi yayındadır.

Çeşitli üniversitelerde ders vermekte olan Sanatçı öğretim görevlisi, toplumsal müzik anlayışı ve makam teorilerinin revizesi konusunda da önemli çalışmalar yürütmektedir.

Devam eden akademik projeleri içinde önemli bir Türk Müziği Külliyatı, çalışma kitapları, korolar, düzenlemeler, albüm ve sahne çalışmaları bulunmaktadır.

Perihan KOCA

YORUMLAR

  • 0 Yorum