TESK'TEN BİRLİK VE FEDERASYONLARA MÜCBİR SEBEP GENELGELERİ

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklamada, orman yangını olan bölgeler için ‘mücbir sebep hali’ ilan edildiği belirtildi. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanlığı'nın; Mücbir Sebep Hali konulu genelgeleri

TESK'TEN BİRLİK VE FEDERASYONLARA MÜCBİR SEBEP GENELGELERİ
13 Ağustos 2021 - 20:32
BİRLİK VE FEDERASYONLARA 2021/112 SAYILI GENELGE

8 Temmuz 2021 tarihinden itibaren ülkemizin çeşitli yerlerinde meydana gelen yangınlara ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bazı il ve ilçelerde mücbir sebep hali ilan edilmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre mücbir sebep hali ilan edilen i l ve ilçeler şunlardır; Osmaniye i l i Kadirli ilçe ve merkez ilçeleri, Antalya ili Akseki, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Manavgat ve İbradı ilçeleri, Mersin i l i Aydıncık ve Silifke ilçeleri, Adana il i Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçeleri, Muğla ili Bodrum, Köyçeğiz, Marmaris, Milas, Seydikemer ve Kavaklıdere ilçeleril

Yukarıda sayılan il ve ilçelerde, mücbir sebep hali yangınların başladığı tarihte başlamış olup 1 Kasım 2021 tarihinde sona erecektir.

Mücbir sebep hali süresince, Verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerin verilme süreleri, Bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, Yangın tarihinden önce tahakkuk etmiş ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresil Yangın tarihinden önce ikmalen, re i sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi

2021 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödeme süresi uzatılmıştır.
Mücbir sebep halinin geçerli olduğu dönemde verilmesi gereken beyanname ve bildirimler 1 6.1 1 .2021 Salı günü sonuna kadar verilebilecekl bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergiler, yukarıda ifade edilen diğer vergil ceza ve gecikme faizleri ile 2021 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksiti 30.1 1.2021 Salı günü sonuna kadar ödenebilecektir. Bununla beraber, mücbir sebep kapsamına giren gerçek usuldeki esnaf ve sanatkârlarımız, 2021 yılı 2. geçicİ 
vergi beyannamelerini vermeyeceklerdir.
Mücbir sebep kapsamına giren esnaf ve sanatkârlarımızın vergi borçlarıy 16 Aralık 2021 Perşembe günün sonuna kadar başvuru yapılması ve gerekli şartları taşımaları halinde faizsiz olarak 24 aya kadar taksitlendirilebilecektir.
Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız aracılığıyla esnaf ve sanatkârlarımıza ivedilikle duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

 
BİRLİK VE FEDERASYONLARA 2021/113 SAYILI GENELGE
Bilindiği üzere, Ülkemizde son zamanlarda meydana gelen orman yangınları nedeniyle Adana, Antalya, Mersin, Muğla ve Osmaniye İllerimizin bazı ilçelerinde Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali ilan edilmiştir.
Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığınca;
 28.07.2021 tarihinde Osmaniye ili Merkez ve Kadirli ilçelerinde,
28.07.2021 tarihinde; Antalya ili Akseki, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Manavgat ve İbradı ilçelerinde,
  • 28.07.2021 tarihinde; Mersin ili Aydıncık ve Silifke ilçelerinde,
  • 29.07.2021 tarihinde; Adana ili Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçelerinde, - 29.07.2021 tarihinde ise Muğla ili Bodrum, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Seydikemer ve Kavaklıdere ilçelerinde meydana gelen yangın felaketinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca mücbir sebep kapsamında olduğu değerlendirilmiş olup aynı şekilde 5510 sayılı kanunun 91 inci maddesine istinaden;
Antalya ili Akseki, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Manavgat ve İbradı ilçeleri, Mersin ili Aydıncık ve Silifke ilçeleri, Osmaniye il merkezi ile Kadirli ilçesi, Muğla ili Bodrum, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Seydikemer ve Kavaklıdere ilçeleril Adana ili Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçelerinde, meydana gelen yangın felaketi tarihleri itibarıyla faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyerlerinin, 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının tahakkuk etmiş ve edecek prim borçlarının ödenme süreleri ile Kuruma vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin verilme süreleri yeniden belirlenmiştir.

Buna göre:
1. Antalya, Mersin ve Osmaniye illerindeki yerler için 28.7.2021-26.08.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) Adana ve Muğla illerindeki yerler için 29.07.2021-26.08.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri hariç) 26.08.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kuruma verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır.
  1. Antalya, Mersin ve Osmaniye illerindeki yerler için 28.07.2021, Adana ve Muğla illerindeki yerler için 29.07.2021 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2021 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarına ait prim borçlarının, 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın
30.1 1.2021 tarihine (bu tarih dahil) kadar ertelenecektir,
  1. Antalya, Mersin ve Osmaniye illerindeki yerler için 28.7.2021-26.08.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil), Adana ve Muğla illerindeki yerler içinse 29.07.2021-26.08.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilmesi gereken aylık prim hizmet belgelerinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin 26.08.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilmesi halinde ve muhteviyatı prim borçları ile Antalya, Mersin ve Osmaniye ilindeki yerler için 28.07.2021, Adana ve Muğla ilindeki yerler için 29,072021 tarihi öncesi yasal ödeme süresi geçmiş borçların 30.1 1.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmesi kaydıyla işyerleri teşviklerden yararlanabilecektir.
  2. Erteleme kapsamına girenlerin, vakıa ya da afetin meydana geldiği tarihteki ödeme süresi dolmuş prim borçları ile erteleme dönemlerinde oluşan prim borçlarının 30.1 1.2021 tarihi dahil düzenlenecek borcu yoktur belgelerinde borç olarak gösterilmeyecektir.
  3. Ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanun uyarınca tecil ve taksitlendirilmiş olup, Antalya, Mersin ve Osmaniye illerindeki yerler için 28.07.2021, Adana ve Muğla illerindeki yerler için 29.07.2021 tarihi itibariyle yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme vadesi Antalya, Mersin ve Osmaniye illerindeki yerler için 28.07.2021 ila 01.1 1.2021, Adana ve Muğla ilindeki yerler için 29.07.2021 ila 01.1 1.2021 tarihleri arasında sona eren taksitlerini 30.1 1.2021 tarihine kadar ödemeleri halinde yasal süresi içinde ödenmiş sayılacaktır.
  4. Erteleme kapsamındaki borçlar nedeniyle 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan icra takipleri durdurulacak, erteleme süresince yeni icra takip dosyaları açılmayacaktır.
Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız aracılığıyla esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
e-imzalıdıre-imzalıdır
çetin DEMİRKAZIKM.Burhan AKSAK
Genel Sekreter V.Genel Başkan Vekili

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR

 


YORUMLAR

  • 0 Yorum