ÜLKENİN SANATKARLARI 15 YILDIR BAKKAL BENDEVİ PALABDÖKEN'E EMANET

Bakkalın esnaf ve sanatkar sayıldığı, Sahne sanatlarının Tacir belirleme kurulunca sanatkarlar listesinden çıkarılarak Tacir yapıldığı, Turizm ve Kültür Bakanlığınınsa destekler mahiyette Kültür Sanat bütçesinden Özel tiyatrolara proje desteği şartnamesine tacir olma şartı koyması ihtisas meslek odalarının yok sayıldığı sanatsız bir toplum olma yolunda hızla ilerliyoruz.

ÜLKENİN SANATKARLARI 15 YILDIR BAKKAL BENDEVİ PALABDÖKEN'E EMANET
02 Ekim 2022 - 22:55 - Güncelleme: 03 Ekim 2022 - 07:27

İstanbul Sanatkarlar ve Odaları Birliği’nin resmi web sitesine göre bakanlıkça onaylanmış 123 unutulmaya yüz tutmuş meslek bulunuyor.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 135. Madde

H. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzel kişilikleridir.

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde çalışanların meslek kuruluşlarına girme mecburiyeti aranmaz.

Bu meslek kuruluşları, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar.

Bu meslek kuruluşları ve üst kuruluşları organlarının seçimlerinde siyasi partiler aday gösteremezler..............................

Bu gün Esnaf ve sanatkarlar odalarının yapısının Anayasaya uygunluğu tartışma götürür, meslek birliğinden çok meslek karmaşası yaratılarak birilerine geçim kapısı haline getirildiği ise sorgulanmalı yine Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odaları nasıl bir mantığa ve matematiğe oturtulmuştur. Marangoz, bakkal, berber, demirci, vb meslekler aynı yerde nasıl bir izahı olabilirki? Anayasa .....belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak..... diyor.
ülkenin geleceğini ilgilendiren hatta insanlığın geleceğini ilgilendiren sanatkarların yetişmediği mesleklerde de yok oluş sürerken hayatında hazır olanı alıp satmaktan, bakkal esnaflığından başka bir iş yapmamış birin,n 15 yılın ardından hala bu kurumun başına seçilmiş olması akıl işi değildir.

  Bu ülke üretim yapmaktan uzak kişilerin,  Anayasamızın önemli görevler yüklediği kuruluşların başına çöreklenmesini ne kadar taşıyabilir? Eğer bu sorunun cevabını vermezsek gelecek çok karanlık bu böyle biline.

Bu sorun kimin yetki alanında?


Bir ihtisas meslek odası, Tiyatroların tacir olmadığına dair yazıya T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığından gelen yanıt, Türk Ticaret Kanunu 6102/12  "Bir Ticari işletmeyi kısmende olsa kendi adına işleten kimse tacir" sayıiıyor.

Peki Bakkal bedenen hangi ürünü üretiyor. Özel tiyatrolar Ticari işletme bakkal bedenen  çalışan esnaf ve sanatkar oluyor. Bunu kültür bakanalığı söylüyor ve ekliyor Tiyatro yapımcısı "Tacir olmalı" Ancak dayanak olarak gösterdiği kanun tiyatrocudan çok bakkalı işaret ediyor.

1982 den bu yana bu şekilde proje desteği veriyoruz demek Bakanlık darbe hukuku ile mi yönetiliyor sorusunu akla getirmezmi?

Bu sorunlar Konfederasyonun yetki alanında değil mi? 

Bu örnek sanatkarlar odalarının en tepesi olan Konfederasyonun 15 yıl bir bakkal esnafına bırakılmasının birçok mesleği yok olma noktasına getirdiği açıktır.

ihtisas meslek Oda başkanları 2 gün önce  (TESK) Başkanı  olarak yeniden seçtikleri Bakkal Bendevi Palandökenr 'i çözüm üretme yolunda uyarmalılar gereği için hareket etmeliler. Bu ülkenin ve gelecek kuşaklarının geleceğini çalmaya hiçbir kişinin hakkı yoktur.   

Görevde 15 yılın ardından yeniden Tüm Türkiye’deki esnaf örgütlerinin Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı seçilen Bendevi Palandöken'in, ODATV nin haberine görei, süper marketler zincirlerinin olduğu Yıldız Holding- Bizim Toplu Tüketim (BTT) Yönetim Kurulu üyeliğinde yer alıyor olması başka bir tartışmayı başlatmış görünüyor.

Esnaf ve sanatkarın ayrılması ayrı birlikler oluşturmaları gerektiği açıktır.  otobüscü, kamyoncu, bakkal vb. işletmelerle  belli bir birikim ve yetenek gerektiren sanatkarların aynı çatı altında olmasınında mantığı yoktur. Çok geç olmadan gerekli önlemleri alma zamanıdır.


                        Bendevi PALANDÖKEN                             Görevde 57 yıl
1949 yılında Malatya’da dünyaya gelen Bendevi PALANDÖKEN, 1962 yılında Ankara’nın Cebeci semtinde bakkal olarak başladığı esnaf hayatını, halen aynı dükkânda devam ettirmektedir. Ankara Bakkallar ve Bayiler Derneği’nde 1965 yılında Denetim Kurulu üyeliğine seçildi. 1978-1984 yılları arasında Başkanvekilliği görevini yapan, 1984 yılında Dernek Başkanlığına seçilen Palandöken, bu tarihten günümüze kadar düzenlenen tüm genel kurullarda, genel kurul üyelerinin güvenoyunu alarak Ankara Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanlığı görevini halen sürdürmektedir.

Palandöken, 1978 yılında kurduğu Ankara Bakkallar Bayiler Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin Başkanlığını da halen yapmaktadır. Bendevi PALANDÖKEN, 1984 yılında Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesinin ardından Başkanvekilliği görevinde bulunmuş, 1990 yılında yapılan genel kurulda Federasyon Başkanlığına seçilmiş ve bu görevini de halen devam ettirmektedir.

1996 yılında Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) yönetim kurulu üyeliğine seçilen PALANDÖKEN 1999 yılında seçildiği Başkanvekilliği görevinin ardından, 2007 yılında geldiği Konfederasyon Genel Başkanlığına 30 Eylül 2022 de yeniden seçilmiştir.


Kaybolmaya Yüztutmuş Meslekler Listesi

Sıra
Hammadde
 
Geleneksel, Kültürel veya Sanatsal Değeri
Olan Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler
1.AHŞAP
  1.1Oymacılık (Neccarlık)
  1.2Kakmacılık
  1.3Nalın Yapımı
  1.4Takunya Yapımı
  1.5Rölyef Yapımı
  1.6Sedef Kakmacılık
  1.7Külekçilik
  1.8Şimşir Tarak Yapımı
  1.9Tahta Kaşıkçılık
  1.10Haratlık
  1.11Bastonculuk
  1.12Asa Yapımı
  1.13Beşik Yapımı
2.CAM
  2.1Camaltı Resim
  2.2Hareli Cam Yapımı (Çeşm-i Bülbül)
  2.3Minecilik
  2.4Üfleme Cam Yapımı
  2.5Vitray Yapımı
3.DERİ
  3.1Debbağlık
  3.2Tabaklık
  3.3Sepicilik
4.DERİ
  4.1Çarıkçılık
  4.2Yemenicilik
5.DERİ
  5.1Köşgerlik
  5.2Sayacılık
  5.3Kavaflık
6.HAYVAN VE BİTKİ ATIKLARI
  6.1Hasırcılık
  6.2Sepetçilik, Sepet Örücülüğü
  6.3Süpürge Yapımı
  6.4Sap Örücülüğü ve Süslemeciliği
  6.5Sapçılık
  6.6Kıtıkçılık
7.HAYVAN VE BİTKİ ATIKLARI
  7.1Tiftikçilik
  7.2Yüncülük
  7.3Keçecilik
8.HAYVAN VE BİTKİ ATIKLARI
  8.1Kemik İşlemeciliği
9.HAYVAN VE BİTKİ ATIKLARI
  9.1Kök Boyacılığı
10.İPLİK/TEKSTİL
  10.1Dantel Örme
  10.2Firkete Oyacılığı
  10.3İğne Oyacılığı
  10.4Kastamonu Çarşaf  Bağlama
  10.5Mekik  Oyacılığı
  10.6Tığ  Oyacılığı
  10.7İşlemecilik
  10.8Nakışçılık
  10.9Pikoculuk
11.İPLİK/TEKSTİL
  11.1Yazmacılık
12.İPLİK/TEKSTİL
  12.1Yorgancılık
  12.2Hallaçlık
13.İPLİK/TEKSTİL
  Geleneksel Dokumacılık
  13.1Beledi Dokuma
  13.2Çember ve Mahrama Dokuma
  13.3Dastar Dokuma
  13.4Denizli Bezi Dokuma
  13.5Ehram Dokuma
  13.6Elpek Bezi Dokuma
  13.7Heybe Dokuma
  13.8İpek Çarşaf Dokuma
  13.9İpek Dokuma
  13.10Kemha Dokuma
  13.11Keşan Dokuma
  13.12Keten Dokuma
  13.13Mekikli Dokumacılık
  13.14Muğla Dokuma
  13.15Mutaf İşleri
  13.16Peşkir Dokuma
  13.17Şal-Topik Dokuma
  13.18Şayak Dokuma
  13.19Şile Bezi Dokuma
  13.20Kastamonu El Dokumacılığı
  13.21Kendir Dokuma
  13.22Kutnu Dokuma
14.İPLİK/TEKSTİL
  Geleneksel Halı ve Kilim Dokumacılığı
  14.1Cicim Dokumacılığı
  14.2Tülü Dokuma
  14.3Yaygı Yapımı
  14.4Sumak Dokuma
  14.5Zili Dokuma
  14.6Savan Dokuma
  14.7Urgancılık
  14.8El Halısı Tamirciliği
15.İPLİK/TEKSTİL
  15.1El Örgücülüğü
  15.2Çorap Örücülüğü
16.MADEN
  16.1Bakırcılık
  16.2Kalaycılık
  16.3Tombakçılık
17.MADEN
  17.1Bileyicilik
  17.2Bıçakçılık
18.MADEN
  18.1Nalbantlık
19.MADEN
  19.1Telkari Yapımı
  19.2Kazaziye Yapımı
  19.3Mıhlamacılık
  19.4Sadekarlık
  19.5Savatçılık
  19.6Kalemkarlık
  19.7El işi gümüş ev eşyası üreticiliği (Ajur, Dövü, Kakma, Sıvama, Döküm, Savat ve Kalem İşçiliği teknikleri ile)
20.MADEN
  20.1Sobacılık
21.TAŞ
  21.1Oltu,Lüle, Kehribar vb. Taş İşlemeciliği
  21.2Hacıbektaş Taşı İşlemeciliği
  21.3Mimari Eleman (Taş) İşlemeciliği
  21.4Sarımsaklı Taşı İşlemeciliği
22.TOPRAK
  22.1Çanakçılık
  22.2Çömlekçilik
23.TOPRAK
  23.1Çinicilik
24.HAMMADDESİ KARIŞIK OLAN EL SANATLARI
  24.1Kolan Eşya (Yassı Kemer) Yapımcılığı
  24.2Hamutçuluk
  24.3Kedenecilik
  24.4Saraçlık
  24.5Semercilik
  24.6Kürtüncülük
  24.7Koşumculuk
  24.8Eyercilik
25.HAMMADDESİ KARIŞIK OLAN EL SANATLARI
  25.1At Arabacılığı, Faytonculuk ve Kağnıcılık
26.HAMMADDESİ KARIŞIK OLAN EL SANATLARI
  26.1Gramofon Tamirciliği
  26.2Halk Çalgıları Yapımı
27.HAMMADDESİ KARIŞIK OLAN EL SANATLARI
  27.1Ebru, Hat ve Tezhip Sanatkarlığı
  27.2Nakkaşlık
28.HAMMADDESİ KARIŞIK OLAN EL SANATLARI
  28.1Osmanlı Kilitçiliği
29.HAMMADDESİ KARIŞIK OLAN EL SANATLARI
  29.1Folklorik Bebek Yapımı
  29.2Gölge Oyunları Tiplemeleri Yapımı
30.HAMMADDESİ KARIŞIK OLAN EL SANATLARI
  30.1Ciltçilik
31.GIDA  
  31.1Şerbetçilik

 

  • Listede yer almayan ancak kaybolmaya yüz tutmuş meslek olduğu düşünülen meslekler için  Bakanlığın onayı esas alınır.
  • Meslekler kaynak; istesob
Haber: Yaşar Kaba

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum