Dr. Haşim AYDIN

Dr. Haşim AYDIN


ATATÜRK'Ü ANLAMAK

12 Kasım 2013 - 16:59

 

Dünyayı yenenlere kafa tutacak kadar bağımsızlık timsali.

Son çare de, askerine; "Size ölmeyi emrediyorum" diyecek kadar esareti kabul etmeyen büyük asker.

Ülkesi işgal edilip, ordusu dağıtıldığında en iyimser çözümün manda olmakta görüldüğü, en çaresiz zamanda gözünü kırpmadan ileri atılıp halkın önüne geçen katıksız vatansever.

Emperyalizmin dünyayı kan gölüne çevirdiği büyük savaşın entrikaları içinden bağımsız bir ulusu ve özgür bir vatanı yoktan var eden büyük siyaset adamı.

Savaştığı milletlerin şehit askerleri için:

"Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır". Söyleyecek kadar eşsiz hümanist insan.

Ulusunun tarihinde geç kalmışlıkların ve geri kalmışlığın nedenlerini isabetle saptayabilen yüksek bir entelektüel.

T.B.M.M. 5. Dönem 3.toplantı açış konuşmasında:

^^Milletimizin layık olduğu yüksek uygarlık ve refah seviyesine varmasını alı koyabilecek hiçbir engel düşünmeye yer bırakmadığı ve bırakmayacağını huzurunuzda söylemekle bahtiyarım.^^Söyleyecek kadar milletinin uygarlık seviyesine ulaşması için varlığını adamış uygarlık savaşçısı.

O'nu anlamak istemeyen bilgisiz önyargılıların da zor anlarda çıkmaza girdiğinde haklılığının her seferinde ortaya çıktığı çağdaş lider.

Falih Rıfkı Atay anılarında:

Ömürlerini yeniden yaşamak isteyenler çoktur. Bizim kuşaktan ömürlerini tekrarlamaya cesaret edenler bulunabileceğini pek sanmıyorum.19.yüzyılın sonlarından 20.yüzyılın ikinci dekandına doğru nasıl olup da tarihin mezarına gömülmeden atlaya bildiğimize hala şaştığım kara günleri duygulu bir Türk bir daha yaşamak değil, hatırlamak bile istemez.(Batış yılları)

Umutsuzluğu kabullenmeyen kuvvetli irade.

Kahramanlarının zafere ulaştıktan sonra bile ürkerek hatırladıkları emanetlerine bu gün dil uzatabilen gafilleri Allah'ta affetmez.

Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetle sorunu olup Neo Osmanlıcılık hayali kuran tarihi bilmeyenlere en güzel cevap Hanedan kızı Neslişah Sultan'dan:

"Önceki Türklerin İmparatorluğuydu, şimdiki, Türklerin Cumhuriyeti".

Yıktığı Hanedan tarafından bile yaptıklarının haklılığı takdir edilen büyük devlet adamı.

O'nu doğrudan hedef göstermeden eserlerini yok etmeye çalışanlar, öyle anlaşılıyor ki sırayı doğrudan saldırıya geçme aşamasına getirmiş bulunmaktadırlar.. Bu saldırı her zaman olduğu gibi önce kendilerince itibarsızlaştırma kampanyasıyla sürdürülmekte. Uzun zamandır dikkat çekici biçimde en yetkili ağızlarda Atatürk adı ağızlara alınmamakta. Yerine Gazi Mustafa Kemal adı kullanılmakta. Yani gazilik savaşta yaralanan herkese verilen bir unvandır Atatürk'te onlardan biridir gibi algısı yaratılmak istenmektedir. Son olarak da cumhuriyeti halk kurdu söyleyerek Atatürk ‘süz de kurulabilirdi ima edilmektedir.

Gazilik 11. yüzyıldan beri Türkler için en kutlu unvandır. Sakarya zaferi sonrası TBMM Atatürk'e Gazi unvanı verirken O'nun vatan kurtarıcı önderliğini teslim etmiştir.(Prof.Dr.Halil İnalcık) Yani O'nun gaziliği Osman Gazi gibi kurtarıcı ve kurucu önder anlamında tarihteki yerini almıştır.

Lozan Antlaşması'nın imzalanmasından sonra yeni devletin millet egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti biçiminde kurulması, M.Kemal'in 1919'dan beri düşlediği bir amaçtı. Karizmatik kişiliğini kullanarak büyük asker şimdi tam bir devlet kurucusu işlevini üstlenecektir.(Prof.Dr.Halil İnalcık) Yani en önde O halkla birlikte cumhuriyeti kurdu. Kendi başına halk cumhuriyet kurmadı.

Tarihi çarpıtarak ortak kahramanlarımız ve milli kimliğimiz ileri demokrasi adına hedef tahtasına oturtuluyorsa;  Kasıtlı olarak istismar edilebilen alanları kullanılarak ayakta kalabilen demokrasi örneği yoktur. Yapılmak istenen bu mudur?

        Dr.Haşim Aydın

Bu yazı 1529 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum