Dr. Haşim AYDIN

Dr. Haşim AYDIN


HAYALİMDEKİ BEYKOZ

17 Eylül 2013 - 00:29

<

Başlıktaki hayal bir özlemi ifade etmek içindir. Yani eksik olandan kaynaklanan yoksunluk nedeniyle ihtiyaç duyulan arayışı ifade etmek içindir. O halde eksik olanlar yani sorunlar nelerdir ?

1-      Mülkiyet-İmar

2-      İşsizlik

3-      Eğitim ve Sağlık

4-      Ulaşım-Turizm

5-      Sosyal yardım hizmetlerinin yetersizliği

6-      Çevre

7-      Gençlik ve Spor

Mülkiyet ve imar sorunları: Hazine ve vakıf arazileri için hak sahiplerinin  siyasi,idari ve hukuki yönden desteklenerek çözümüne katkı sağlanması önerilirken, 2-B alanları ile ilgili Beykoz’un en önemli sorununda daha önce yayınlanan iki ayrı makalede çözüm önerileri genişçe anlatılmıştır.

Diğer önemli sorunlara gelince; Beykoz artık eskinin sanayi kenti  değil sanayi sayesinde sağlanan istihdam ve ilçe ekonomisine katkısı da artık yok. Geleceğin ne olduğu planlanmadan bu sürece giren Beykoz hayat damarlarından mahrum durumdadır. Olan olmuştur. Doğrusu cesaretle bundan sonrasını planlamaktır.  Mülkiyet sahibi olma ve kentsel dönüşümün bir arada yürütülerek Beykoz’un yaşayan insanlarıyla büyük değişimi yapabileceği anlaşılmaktadır. Bu yeni şehir ortaya çıkarılırken onbinlerce konut inşaatı için onbinlerce insana iş olanağı yanında, bu dev projenin yaratacağı çok milyar dolarlık kaynakla nelerin yapılabileceği ortaya çıkmaktadır. İstihdamla birlikte çehresi değişen çağdaş yüzlü ilçe girişimciler içinde turizm yatırımları ve eğitim yatırımları gibi alanlarda hazır hale gelmiş olacaktır.

Beykoz şehir olarak yerleşimin dağınıklığı nedeniyle çarşı ve sosyal yaşam alanlarında bütünlük sağlayamamıştır. Bu eksikliği gidermek için Küçüksu Köprüsü’nden Tokatköy son durağa kadar uzanan bir bulvar düzenlemesiyle organik bütünlük sağlanmalıdır. Turizm ve sosyal yaşam alanları da bu bulvar bütünlüğü içinde denizle irtibatlandırılarak projelendirilmelidir. Beykoz’un turizm ve sosyal yaşam alanı olarak 2 büyük proje şansı vardır;

1. Beykoz Kasrı, Deri kundura fabrikası, Kışla Binası, Hünkar iskelesi, Beykoz Çayırı’nın bulunduğu alan geçmiş yanlış uygulamalar düzeltilerek veya kapsama alınarak yap-işlet devlet modeliyle spor turizmine yönelik; otel,

kongre merkezi, her türlü kapalı ve açık spor sahalarıyla, denize iskelesiyle yılın her gününde İstanbul’a gelen spor takımları için dev bir konaklama ve spor kompleksine dönüştürülebilir.

2. Küçüksu çayırı ve Göksu deresi bir bütünlük içinde tarihi mesire yeri ve Göksu deresinin geçmişine uygun şekilde düzenlenerek Beykoz ve İstanbul’a kazandırılabilir. Ayrıca Beykoz’un 3 alanda çok önemli olanakları vardır;

1. Balıkçılık: İstanbul’da küçük ve büyük balıkçısıyla avlanan balığın önemli bir kısmı Beykozlu balıkçılar tarafından avlanmaktadır. Ama balıkçı her zaman sıkıntıdadır. Beykoz’da Balık Hali, Poyrazda ihtiyaca cevap verecek büyüklükte buzhane yapılabilir. Balıkçıların verimli ve daha güçlü bir ticari yapıya kavuşturulması için şirketleşmeleri önündeki ekonomik zorlukların aşılmasında uygun banka ve kredi desteği sağlanmalıdır. Balıkçılık ve Su Ürünleri Okulu proje geliştirmede ve öğrencilerin uygulamalı eğitiminde projede yer almalıdır.

2. Organik tarım ve hayvancılık bakımından köylerde ciddi, tarım ve hayvancılık, çiçekçilik, seracılık, potansiyeli vardır. Yerel yönetim olarak organik tarım ve hayvancılığın teşvik edilmesi için Balık Hali yanında Daimi Organik Ürün Pazarı kurulabilir.(Sadece Beykoz’da üretilen organik ürünler için)

3. Şişe-Cam ve deri kundura fabrikaları döneminde Beykoz’da ciddi bir sayacılık ve cam işleri zanaatı gelişmiştir.Sektöre fiziksel mekan destekleri yanında, özellikle bu sektörlerin el işçiliği boyutu desteklenerek turizme entegre edilebilir.

Yerel yönetimler bunlardan daha fazla olarak insanların sosyoekonomik yönden desteklenmesiyle ilgilenmelidir. Beykoz’un her mahallesinde bir Kent Konağı olmalı. İçinde; aşevi, kreş, çok fonksiyonlu salon, kurs ve eğitim amaçlı birimler bulunmalı.Artık kadınların yaygın olarak çalışma hayatına katılmasıyla birlikte çocukların kreş sorunu acil bir ihtiyaç halini almıştır.Her Kent Konağı içinde bu sorun mutlaka çözüme kavuşturulmalıdır.Günümüzde ihtiyaç sahiplerine yapılan aş,erzak v.b. yardımların yetersizliği yanında ,hizmetin görülmesinde incitici kabalığın Kent Konakları içinde siyasetten bağımsız olarak mahalleli titizliği içinde eksiksiz yürütülmesi sağlanmalıdır. Sağlıkta bir çok sorunun yanında emekli ve dar gelirli yaşlı bir nüfusa sahip Beykoz’da evde bakım hizmetleri bugün için çok yetersizdir. Bütün dünyada yaşlanan nüfus nedeniyle kronik hastalıklardaki artış ve hastaların tedavisi yanında özellikle evde bakım ve rehabilitasyon ihtiyacının artması ülkeler ekonomisini çok zorlamaktadır. Milli geliri en yüksek ülkelerde dahi bu giderek büyüyen önemli bir sorundur. Yerel yönetimler mevcut sağlık ve evde bakım desteğine ek olarak; yukarıda bahsettiğim Kent Konakları projesi içinde her mahallede ‘’ İyi Komşuluk Kurulları’’ kurarak buralarda: Gönüllüler ve part-time ücretliler(dar gelirli aile bütçesine katkı da sağlanmış olunur) kurstan geçirilerek hem sorunun çözümüne hemde güçlü bir mahalle kültürünün gelişmesine katkı sağlanmış olur. Ayrıca Beykoz sakat ve özürlüler için yaşanması çok zor şehirdir. Bu zorluğu sadece şu örnekle anlatmak yeterli olur. Şanslı olupta sakat arabasına sahip olabilenler için Beykoz’un sahil kesimi ve mahalleler arasında yolların eğimi ve düzensizliği sebebiyle araçlarıyla evlerinden sahile inmeleri mümkün değildir. İnebilenler içinde sahil yolunda onları büyük zorluklar beklemektedir.İstenirse bütün sakat ve engellilerin özel durumu göz önünde bulundurularak çözüme kavuşturulabilir.

Ulaşım sorunu ele alınırken kara ulaşımı, deniz ulaşımının bir parçası olarak düşünülmelidir. Şimdi ki ulaşımda caydırıcı olan birden fazla bilet yükü, deniz ulaşımı lehine ortadan kaldırılmalıdır. Çağdaş ve konforlu bir deniz ulaşımı herkesin hakkı olmalıdır. Beykoz’un köy yolları yüksek tonajlı ağır vasıtaların tahribinden kurtarılmalıdır.Köylere toplu taşımada tarifeli sefer saatleri geniş tutulmalıdır. Beykoz’un önemli çevre sorunlarından olan sokak hayvanları sorunudur. Hayvanların üremesinde en önemli etken çöplerdeki gıda atıklarıdır. Sokak hayvanlarının yaşam koşulları iyileştirilirken hayvanlar için yapılan rutin uygulamalara ilave olarak her evde çöp öğütme makinası kullanımı teşvik edilerek çöplerdeki gıda atıkları ortadan kaldırılmış olur. Böylece önemli bir çevre sorununa çözüm getirilirken belediye hizmetlerinde yüklü bir gider olan çöp toplama maliyetide büyük oranda azaltılmış olur. Bir diğer çevre sorunu ise boğazın kıyısında denize sıfır bir ilçede her su baskınında; evler, yollar, çarşıların sular altında kalması belediyeciliğin büyük bir ayıbıdır. Bu ayıptan kurtulmak için göllenen suları basit mühendislik uygulamalarıyla denize akıtmak sadece akıl etmekle ilgilidir.

Gençlerimizin en önemli sorunu eğitimdir. Bütün okullarda fiziksel eksiklikler, araç gereç eksiklikleri en kısa zamanda giderilerek bütün öğrenciler için en gelişmiş program ve kalitede ücretsiz dershane olanakları sağlanmalıdır. Bugün ülkemizde eğitim için harcanan paranın %4’ü en yoksul %20 nüfus için %66’sı ise en varlıklı %20 için harcanmaktadır. Bu rakamlar bize eğitimde gelinen noktanın boş övünmeden ibaret  iflas durum olduğunu göstermektedir. Eğitime odaklanmak yerel yönetimler için öncelikli olmalıdır.                                                                   Beykoz’un kültür varlıkları sahiplenilirken,Anadolu Hisarı aslına uygun olarak restore edilmelidir.Sahil yolu yer altına alınarak Hisar bütünlüğü sağlanmalıdır.

%80’i orman olan Beykoz için doğa turizmi bakımından büyük bir potansiyel vardır. Ormanlar; Beykoz’daki bütün okullar tarafından ismen ve fahri olarak sahiplendirilerek çocukların ve gençlerin hem korumasına hem de fikirleriyle yaban hayatına ve doğa turizmine kazandırılabilir. Bugüne kadar olan gelişmeler göstermiştir ki ormanlarımızı ancak çocuklar ve gençler koruyabilir. Beykoz un koruları halkın güven içinde ve çağdaş kent kültürüne yakışır şekilde düzenlenmelidir. Gençlerimizin diğer sorunu spor ve kültür faaliyetleri ile ilgilidir. Yerel yönetimler sporcuya değil onu yetiştiren anlayış ve tesise yatırım yapar. Herkes için spor o iklimde yapılabilir. Yakın geçmişte milyonlarca dolar para harcayarak dışardan sporcu transferleriyle kurulan futbol ve basketbol takımlarını hangi kümede oynadığını bilen Beykozlu var mı ? Uzun geçmişinde kendi öz kaynaklarıyla futbol, kürek, boks, basketbol, voleybol takımlarının elde ettiği başarılar şanlı bir geçmişin anıları olarak spor tarihindeki yerini almıştır. Ya bugün; tüm manevi mirasının sembolü olan eski Beykoz Kulüp binasını bile korumaktan aciz, eski başarılarının sembollerini koruyamamanın utancı içindedir. Atatürk Kupası gibi sportif değeri yanında manevi değeri çok yüksek olan bir kupaya sahip olma şerefine ermiş kulüp olarak; onu layıkıyla koruyamamanın utancı içinde bir spor kulübü Beykoz’a hiç yakışmıyor. Yerel yönetimler sporda yukarda belirttiğim gibi kalıcı çözümleri hayata geçirirlerse bu gibi olumsuzlukların önüne geçmiş olunur.Ayrıca Spor Akademisi ve oradan yetişmiş gençlerle birlikte Beykoz un var olan yetişmiş spor adamı elemanları BEYKOZ GENÇLİĞİ İÇİN SPOR idealini Yerel yönetim desteğiyle kolaylıkla gerçekleştirebilir.

Beykoz kıymetini bilenler için boğazın incisi çok büyük bir KOZ. Kıymetini anlamayanlar için usta şairden yakıştırmayla:

Budak budak, şerham şerham ihtiyar bir ceviz

Ne sen bunun farkındasın, ne siyaset farkında.

Dr. Haşim Aydın

YORUMLAR

  • 0 Yorum