Mehmet Necati GÜNGÖR

Mehmet Necati GÜNGÖR


İmam

28 Ocak 2021 - 15:07

 İmamlık, dinimize ait bir müessese.
 Sözlük anlamıyla imam; cemaate önderlik eden, lider, hatta devlet başkanı anlamlarına da geliyor.
 Günümüz anlamıyla:
 “Cemaate namaz kıldıran ve diğer dini görevleri yerine getiren kişi” dir imam.
 İmametlik, ilk defa Peygamberimizle ortaya çıkmış bir makam olduğu için saygın bir makam olarak kabul edilmiştir.
 İslam, Akabe biatından sonra Medine’de yayılmaya başlayınca Peygamberimiz tarafından gönderilen sahabeler buralardaki Müslümanlara namaz kıldırdılar.

 Peygamberimiz de, hayatı boyunca namazları hep kendisi kıldırdı.
 Ardından gelen halifeler de, bir zorunluluk olmadıkça buna uydular.
 Mescitlere imam atanması uygulamasını ise ilk defa Emeviler başlattı.
 Abbasiler döneminde ise imamlık devlet memurluğu haline getirildi. İmamların atanmasını ve azledilmesini devlet başkanları bizzat yapıyorlardı.

 “Memur imam” kavramı, ülkemizdeki uygulamalarda da yerini aldı.
 Birkaç bakanlığın bütçesine mümasil Diyanet İşleri Başkanlığımız oldu.
 Ayrıca Türkiye Diyanet Vakfı var.

 Para gani olmasına rağmen, hiçbir sosyal faaliyette, meselâ bu dar günlerde bir aşevi bile açmadılar, kış gününde sokaklarda donan vatandaşlarımız için sığınak olabilecek mekânlar yapmadılar. Bazı belediyelerin yaptıkları gibi fakir fukaraya tek koli olsun, erzak dağıtmadılar.
 Diyanet ve Diyanet Vakfı, sosyal kayıtsızlıklarıyla ve siyasi duruşlarıyla bu gün fazlasıyla kınanan kurumlar olarak dikkati çekiyorlar.

 Alevilik ile Caferilikte ve diğer Şia mezheplerinde din adamı olarak imam yoktur.
 Bu mezheplerde imam kelimesi sadece On iki İmam için kullanılır.
 Şii mezhebinde On iki imamın keramet gücüne inanılır.
 Alevilikte den adamlarına pir veya dede, Şiilikte ise Molla denir.
 İslam’da imamlar çoğunlukla erkeklerden oluşursa da, kadın imamlar da vardır.
 Kadın imamlar, sadece kadın cemaatine namaz kıldırır, onlara vazederlerdi.
 Fas’ta halen bu uygulama vardır.

 Tanınmış kadın imamlardan birisi de  Emine Vedud’dur. Peygamberimiz döneminde ev halkına imamlık yapmış Ümmü Varaka da, diğer önemli kadın imamlardandır.
 Türkiye’de imam yetiştirmek üzere kurulmuş okullarımız vardır.
 İmam Hatip Okullarında imam adayları yetiştirilir.

 İmamlık müessesi, günümüze kadar saygın bir müessese olarak kendini kabul ettirmiştir.
 Günümüzde ise çokça tartışılan bir unvandır imamlık.
 Çünkü, birçoğu gırtlaklarına kadar siyasete battılar.
 İktidarların borazanlığını yaptılar
 9 yaşında kız çocuğuyla evlenilmesine cevaz veren, kendilerine göre tuhaf fetvalar uyduran imamlar da var.

 Halkımız bu tip imamlara saygı duymuyor, onları yargılıyor.
 Sosyal medyada “örnek imam” paylaşımlarına da rastlıyoruz.
 Camilerin kapısına güzel öğütler asıp, halkı güzel ahlâka, iyiliğe çağıran öğütler.
 Cami tuvaletine yoksullar için sıcak sulu banyo yaptıran imam gibi…
 Vaazında “bu kürsüden din satacağıma, şu caminin kapısında limon satarım” diyerek meydan okuyan güzel din adamlarımız da var.

 Onlara saygı ve minnet borçluyuz.
 Mutlaka bilmediklerimiz de vardır ama, sayılarının artmasını diliyoruz.
 İmamlık müessesesinin saygınlığına gölge düşürenlere ise esef ediyoruz!

Bu yazı 67 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum