Perihan KOCA

Perihan KOCA

SANATIN RENKLERİ
[email protected]

ÇOKLUĞU YOKLUĞA ÇEVİRME SANATI

29 Kasım 2021 - 18:44

Nefes alan her insanda olmazsa olmaz olan şey sevgidir. Sevgi türleri değişse de, sevilen şeyler farklılık gösterse de ortak paydada buluşulan şey sevgidir.
Sevginin azlığı ve/ veya çokluğu
Duygusu ve/veya duygusuzluğu
Ruhu ve/veya ruhsuzluğu
Duyarlılığı ve/veya duyarsızlığı
Maddesi ve/veya maneviyatı
Bilgisi ve/veya cehaleti gibi birçok unsuru kapsar sevgide azlık ve/veya çokluk. Bu kapsamda sadece insana has olmayan ama insanda en yaygın görülen, gözlemlenen, deneyimlenen, yaşanarak ve yaşatılarak kolay fark edilen bir durumdur.
Sevgi bireyin kişisel tercihleri ile şekillenir. Bu yaşamsal tercihler, bireyin yalnızca kendisi ve dar çevresi ile ilgili ise azlığı ya da çokluğunun boyutları sınırlıdır.
Eğer toplumu ilgilendirecek kapsamda ise bu sevginin azlığı ve/veya çokluğu devasa boyutlara ulaşır.


İnsanı insan yapan en önemli unsurlardan; Ahlak, adalet, hak, hukuk, erişim, ulaşım, sağlık, eğitim, kültür, sanat, kazanç ve kazanım, barınma, uzlaşma, sevgi, beş duyu, uyum, yenilenme gibi unsurların azlığı, çokluğu ve yokluğu bireyi, bireyin dar çevresini etkilediği kadar bulunduğu konuma göre toplumu ve hatta halkı ilgilendirir.
Bireyin toplumu ilgilendiren kapsamdaki sevgisinin azlığı ve/ veya çokluğu bulunduğu mevki, makam, görev ve statüye göre yıkımları barındırabileceği gibi kazanımları da getirebilir.
Yıkım kelime anlamının karşılığından da anlaşılacağı gibi halkın sahip olduğu ekonomisini, eğitimini, kültürünü, hakkını mumla arayacakları ortamları doğurur. Bu da iyi olan azlığın çokluğa ve hatta yokluğa sürükler.
O halde hükmeden bireyin sevgisinin kapsamı kendisine çokluğu halka yokluğu getiriyor demektir.
Oysa arzu edilen ve ideal olan toplumun, halkın ekonomik sıkıntılarını, eğitim açmazlarını, kültürel yozlaşmalarını, adalet arayışlarını, hukuk umutlarını, eşitlik çığlıklarını, sanatsal faaliyetlerini, spor aktiviteleri, ahlaklarını, görgülerini vb. gibi toplumun çıtasını yükselten unsurların çokluğa çevrilmesi, negatif işleyişlerin ise yokluğa evrilmesidir.
Yanlış ellerde toplanan paranın çokluğu yokluğu getirir.
Başka açıdan bakarsak paranın yokluğu, çoğunluğun geleceğini, yaşam hakkını yani insani ihtiyaçların umudunu bitirir.
Dikkatinizi çekmek istediğim hususlardan biri de şiddet, taciz ve her türlü haksızlıklar ile hırsızlıklardır.
Son derece kahreden, insanlığı eksilten bu hususların çokluğunun yokluğa çevrilmesi en kayda değer arzu ve ideadır. Bu sonucu yaratacak, yaygınlaştıracak ve yaşatacak idari bireyin sevgi kapsamında yer alan sevgi çokluğu bireyden bütüne yansıyan uygulamalarla başarılacaktır.
Hükümet eden bireylerin, ilim, eğitim ve öğretim, ekonomi, varlık, eşitlik, sanat, spor, özgürlük, Empati, sanayi, ziraat, doğa, çevre, hayvan, insan, Ekoloji, vatan, bayrak, hukuk, adalet, sağlık, gibi birçok hususu sevgiyle yüreğinde barındırması, ilgiyle birikim sahipleriyle yol alması birçok olumsuz çokluğu olumlu yokluğa çevirecektir.
Diğer taraftan olumsuz yoklukları ise olumlu çokluklara çevirecektir.
Sohbetimizi sonlandırıyorken değinmek isterim ki, yokluğun dönüşü olmayanı ölümdür. Ebediyete giden bir daha dönmez geri.
Her faniye nasip olmaz bedenen dünyadan göçtüğü halde sevgisiyle ve bıraktığı eserle anılmak, anlaşılmak, yüreklerde çoğalan saygıyla aranmak.
‘‘ Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz’’ Mustafa Kemal ATATÜRK
Değerli dostlarım güzelliklerin çokluğu, hüzünlerin azlığı, şiddetin ve karanlık zihniyetlerin yokluğuyla mutlanacağınız güneşli günler dileklerimle, bir sonraki yazılı sohbetimizde buluşmak üzere yüce gönüllerinize sevgiyle sarılıyor, yağlıboya remimin görselini, bir şiirimi ve Youtube yayımladığım bir ( İnsanlarda sevgi yoktu https://www.youtube.com/watch?v=1geiwVCphco ) şarkımı güzel gönüllerinize bırakıyorum.
Sanatla, sağlıkla ve vatan sevgisiyle kalın.

ELE KARIŞTIN
Göz pınarım doldu bin haykırışla
Düştün gözlerimden bir damla yaşla
Toplamak istedim son bir telaşla
Tutmadı ellerim sele karıştın

Örtmüyor hiç bir söz yalan dilini
Kararı sen verdin seçtin yerini
Soldurdun yüzümün senli rengini
Tutmadı ellerim ele karıştın

Yaprağı titremez gönül bahçemin
Sahibi değilsin bir çiçeğimin
Adresi değişti şimdi sevgimin
Tutmadı ellerim yele karıştın
Perihan KOCA
www.perihankoca.com
www.sanatinrenkleri.com
[email protected]
[email protected]
Instagram & Facebook & Twitter & Pinterest
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum