Perihan KOCA

Perihan KOCA

SANATIN RENKLERİ
[email protected]

SESLİ - SÖZLÜ İLETİŞİM SANATI

03 Mayıs 2022 - 17:21

İletişimde en yaygın kullanılan iletişim tarzı sözlü iletişimdir. Bu iletişim elbette sesli ve sözlü sağlanır.
Sesli İletişime en anlaşılabilir örnek Müziktir ve sesli bir iletişimdir.
Eğer melodilere söz de içeriyorsa hem sesli hem sözlü bir iletişimdir. Sesli iletişimlere çok sayıda örneği eminim daha satırın sonuna gelmeden sizlerde düşünerek katkı sağlamışsınızdır. Hatta bazılarınız sadece içinizden değil, sesli bir şekilde bu örneklemeleri yapmışsınızdır.
Sözlü iletişime en anlaşılabilir örnek uzun, kısa, anlamlı, anlamsız, sevgili, sevgisiz, talep eden, ricacı, emreden, dileyen, soran, anlatan, aktaran kelimeleri barındıran cümlelerden oluşan konuşmadır.
Özetle günlük yaşamda her an yaşanan iletişim tarzıdır. İzlediğiniz televizyon, konuştuğunuz telefon, dinlediğiniz radyo, evde, yolda, parkta, yaptığınız alışverişteki muhatabınız vs... de hemen akla gelen örneklerdir. Sesli iletişimde olduğu gibi sizlerin çok sayıda örnekleri dillendirdiğinizi duyar gibiyim.
Sözlü iletişim en kolay en hızlı ve en çabuk sonuç alınan bir iletişim tarzıdır.
Sözlü iletişimin dayanağı dildir. İnsanların birbirleri ile etkileşim ve iletişim kurmaları doğaları gereğidir, en temel ihtiyacıdır ve gereklidir.
Sözlü iletişimde dil söyler, kulak duyar. Eğer duyma yetilerinde sorun var ise gönlü ve hisleri gözü, kulağı, burnu ve dili olarak görevlerini yerine getirir.
Duyu organlarında herhangi bir fiziki engel yoksa elbette işlevlerini yerine getirmede sorun yoktur. Buna rağmen duyu organlarının sağladığı iletişimde bir anlaşılmazlık, duymazlık, görmezlik var ise sorun bir hayli kalabalık boyutta demektir. Önce sorunu fark edip, sonra kabul edip devamında sorunu gidermede yol alınabilir.
Sözlü iletişimde dil iletendir. Dilin bir başka anlamı da bulunduğu ülkeye göre geçerli olan seslerin bir araya gelmesi ile oluşan (alfabe) dildir.
Bir başka açıdan baktığımızda da, dil hitabet, görgü ve iletişimde kullanılan üsluptur.
Eğer üslubunuz temiz, ahlaklı, doğru, yalan ve iftiradan uzak, zarif, estetik ve samimi ise iletişim köprüleri rahat kurulur. Söyleyen ifadesini gereği gibi tamamlar. Dinleyen ifade edileni olduğu gibi kavrar. Karşılıklı iletişim köprüsünde etkileşim, diyalog ve seviyeli iletişim gerçekleşir.
Eğer üslup, kaba, fesat, dedikoducu, iftiracı, gürültülü, hükmedici, estetikten ve samimiyetten uzak ise, iletişim köprüleri ya hiç kurulamaz ya da daha dilden çıkan ilk söz kulağa eriştiğinde yıkılır. Bu da iletişimi körelten, engelleyen ve hatta sözlü iletişimi sonlandıran bir dildir.
O halde sözlü iletişimde söz dilden çıkmadan önce akıl süzgecinden geçip, duygu süzgecinden süzülerek dile ulaşıp, estetikle ve samimiyetle dilden çıkmalı.
Dil insanı tamamlar, insan dili tanımlar.
 ‘‘Nitelikli bir değer taşıyan söz, niteliksiz ve cahil bir dinleyen karşısında değerini kaybetmez sadece değeri anlaşılamamış olur.’’
Ağızdan çıkan söz kulağa (dinleyene) ulaşmıyorsa ya sözde (dilde) ya diğer etkenlerde eksiklik var demektir.
Kulağa ulaşan güzel söz (temiz dil) duyguda, etki ve tepkide vücut bulamıyorsa, kulağın (dinleyenin) alıcı, algılayıcı, dinleyici düzeneğinde sorun var demektir.
Değerli dostlarım; Sözlü iletişimde diliniz, çalkantısız denizler gibi sakin, okyanuslar gibi derin, doğa gibi zengin, insan gibi renkli, çağlayanlar gidi heyecanlı, sanat gibi estetik ve disiplinli, kalp gibi sevgili olsun.

Bir sonraki yazılı sohbetimizde buluşmak üzere yüce gönüllerinize sevgiyle selamlıyor, yağlıboya remimin görselini, bir şiirimi ve Youtube yayımladığım bir ( Tahtımızı yaparız da https://www.youtube.com/watch?v=vWE_tItdYLk ) şarkımı buraya bırakıyor, güzellikler diliyor, 1 Mayıs İşçi Ve Emekçiler Bayramınız ile Şeker Bayramınızı kutluyorum.

DOST DİLİNDEN BU HALDEYİM

Bir mum gibi yanıp sönen
Dost elinden bu haldeyim
Bir söz ile küle dönen
Dost dilinden bu haldeyim

Nice dostlar bana geldi
Sohbet edip coşup güldü
Sanat ile fayda gördü
Dost dilinden bu haldeyim

Dost bildiğim nice insan
Sevgi sunan yüce insan
Derde derman bulan insan
Dost dilinden bu haldeyim
Perihan KOCA

www.perihankoca.com
www.sanatinrenkleri.com
[email protected]
[email protected]
Instagram & Facebook & Twitter & Pinterest
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum