casino siteleribedava bahistarafbet

Yüz yüze eğitime geçilirken, Üsküdar RAM, Üsküdar'da görev yapan öğretmenler için harekete geçti.

Yüz yüze eğitime geçilirken Üsküdar RAM (Rehberlik ve Araştırma Merkezi) COVID-19 pandemi sürecinde öğretmen, öğrenci ve ebeveynlerin fiziksel, sosyal, psikolojik, bilişsel ve manevi iyilik hali düzeylerini güçlendirmek için Üsküdar’daki rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlara eğitim programı düzenledi

Yüz yüze eğitime geçilirken, Üsküdar RAM, Üsküdar'da görev yapan öğretmenler için harekete geçti.
30 Ağustos 2021 - 21:12 - Güncelleme: 30 Ağustos 2021 - 21:20
YENİ’DEN İYİLİK HALİ PROJESİ
Yeni’den İyilik Hali Projesi’nin amacı, COVID-19 pandemi sürecinde öğretmen, öğrenci ve ebeveynlerin fiziksel, sosyal, psikolojik, bilişsel ve manevi iyilik hali düzeylerini güçlendirmektedir. Aynı zamanda, öğretmen, öğrenci ve ebeveynlerin, COVID-19 pandemi süreci sonrasında okula uyum süreçlerini desteklemektir. COVID-19 pandemi sürecinde öğretmen, öğrenci ve ebeveynlerin fiziksel, sosyal, psikolojik, bilişsel ve manevi iyilik hali düzeylerinde olumsuz etki yarattığı ve bu olumsuz etkinin devam ettiği görülmektedir. Bu proje çerçevesinde bilimsel araştırma sonuçları da dikkate alınarak öğrencilerin iyilik hali psikoeğitim programı, öğretmenlerin iyilik hali ve ebeveynlerin iyilik hali psiko eğitim programları tasarlanmış ve pilot uygulamaları yapılmıştır. Konu hakkındaki akademik kaynaklar taranarak her programın uygulayıcı kitapçığı hazırlanmıştır.
Psikoeğitim Programının kavramsal çerçevesi şöyledir: Psikolojik danışmanlığın en temel görevlerinin arasında bireylerin tüm gelişim alanlarında yardımcı olmak ve iyilik hallerini artırmak da yer almaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’nde, psikolojik danışma: Bireylere kendini tanıma, karar verme ve problem çözme becerisi kazandırmayı, bireylerin kişisel ve toplumsal uyumlarını gerçekleştirmelerini ve iyilik hallerini geliştirmelerini amaçlayan, bireysel ve grupla profesyonel olarak yürütülen psikolojik yardım süreci olarak tanımlanmaktadır. Salgının eğitimciler, ebeveynler ve öğrencilerin iyilik hali düzeylerinde olumsuz etki yarattığı ve bu olumsuz etkinin devam ettiği görülmektedir.
Üsküdar RAM olarak bu süreçte öğretmenlere, öğrencilere ve ebeveynlere destek verebilmeleri için rehber öğretmenlerin ihtiyaçlarının görülmesi ve desteklenmelerinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Rehber öğretmenlerle çalışırken merkezimize öğretmenleri, öğrencileri ve ebeveynleri alıyor olsak da bu dönemde kendi duygu düzenlemesini sağlayamayan bir bireyin başkasına desteğinin mümkün olamayacağını düşünüyoruz. Bu sebeple gündemin getirdiklerini göz önünde bulundurarak rehber öğretmenlerin ihtiyaçlarını da öncelikli olarak hedef alıyoruz. Rehber öğretmenlere eğitimi tamamladıktan sonra faydalanabilecekleri dijital ortamdan paylaşmak üzere psikoeğitim programlarını içeren kitapçıkları iletmeyi planlıyoruz. Bu bakış açısıyla psikolojik danışma ve rehberlik alanı bu sürecin ortaya çıkardığı olumsuz sonuçları önlemek ile sağlık ve iyilik halini başlatmak ve sürdürmek açısından üstüne düşen görevleri yapması, iyilik hallerini artırmaya yönelik etkinliklere odaklanabilmesi için  iyilik hali psikoeğitim programlarını tasarladık. Öğrencilerin: Fiziksel, sosyal, duygusal, bilişsel, yaşam anlamı ve amacı iyilik hali; Öğretmenlerin: İyilik hali, psikolojik kapasite, okul içi güçlenme ve ilişki stratejileri; Ebeveynlerin: Ebeveynlerin iyilik hali ve çocuklarda psikososyal uyum konuları temel alınmıştır.
Eğitim Başlığı:Üsküdar RAM- Yeni’den İyilik Hali Projesi-  Psikoeğitim Programı
Eğitimin Amacı:COVID-19 pandemi sürecinde öğretmen, öğrenci ve ebeveynlerin fiziksel, sosyal, psikolojik, bilişsel ve yaşam anlamı/amacı iyilik hali düzeylerini güçlendirmektedir. Aynı zamanda, öğretmen, öğrenci ve ebeveynlerin, COVID-19 pandemi süreci sonrasında okula uyum süreçlerini desteklemektir.
Eğitimin İçeriği:
  • Öğrencilerin, fiziksel, duygusal, sosyal, bilişsel ve yaşamı anlamlandırma/hedef odaklı olma iyilik hali düzeylerini geliştirerek bütüncül olarak iyilik hallerini artırma
  • Öğretmenlerin iyilik hali, psikolojik kapasiteleri, okul içi güçlenme ve ilişki stratejileri
  • Ebeveynlerin iyilik hali, çocuklarda psikososyal uyum becerileri
Eğitimin Süresi:
  • 8 saat
Öğrenme Hedefleri:
  • COVID-19 pandemi sürecinde öğretmen, öğrenci ve ebeveynlerin fiziksel, sosyal, psikolojik, bilişsel ve manevi iyilik hali düzeylerinde  yarattığı olumsuz etki ve bu olumsuz etkinin giderilmesi
  • Öğretmenlere, öğrencilere ve ebeveynlere destek verebilmeleri için rehber öğretmenlere eğitim içeriği ve materyalleri oluşturmak.
  • Ebeveynlerin iyilik hali ve çocuklarda psikososyal desteğin önemi
EğitmenlerÜsküdar RAM- Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bölümü ekibi
Yöntem ve Araçlar:Yüz yüze- Grup
Ölçme ve Değerlendirme:Eğitim Değerlendirme Anketi
 
Eğitimin Akışı1.Oturum
09.00-09.45:Tanışma, aktivite, ısınma
10.00-10.45: İyilik Hali
11.00-11.45: Öğrencilerin İyilik Hali
12.00-12.45: Örnek oturum uygulama
          
 12.45-13.30: ARA
 2. Oturum
            13.30-14.30: Öğretmenlerin İyilik Hali
            14.45-15.30: Örnek oturum uygulama
            15.45-16.30: Ebeveyn İyilik Hali
            16.30-17.00: Soru cevap-Değerlendirme
 

watsap üzerinden öğretmenlere gönerilen mesajda:
Merhabalar,
Üsküdar RAM olarak siz meslektaşlarımızı desteklemenin öneminin her daim farkındayız.  Okullarda çalışırken odağımıza öğretmenleri, öğrencileri ve ebeveynleri alıyor olsak da böylesine zorlu dönemlerde kendi deneyimlerimizin de önemli olduğunu düşünüyoruz.

Bizler bu sürecin ortaya çıkardığı olumsuz sonuçları önlemeyi ve bireylerin iyilik halini güçlendirmek ve sürdürmeye yönelik etkinliklere odaklanmayı hedefliyoruz. Bu amaçla 1-3 Eylül 2021 tarihleri arasında ilçemiz rehber öğretmen ve psikolojik danışmanları ile 6 grup halinde “Yeni’den İyi Olmak” temalı bir çalışma yapacağız. Süreçten etkilenen öğretmen, öğrenci ve velilere psiko-sosyal destek sağlanması ve öğretmenlerin iyi olma halinin belli aralıklarla desteklenmesi odaklanacağımız ana konular olacaktır.
Sizlerle tekrardan yüz yüze buluşacağımız için çok heyecanlıyız.
Eğitimde hangi grupta olduğunuz ve eğitim yeriniz ekteki tabloda yer almaktadır.

YORUMLAR

  • 0 Yorum